Mjere

Sport

Razvoj sporta

Sport je, kao dio kulture, vezan uz širok raspon politika, proizvoda i usluga, koji se tiču raznih vrijednosnih lanaca koji se međusobno prožimaju. Uz natjecateljske sportske aktivnosti, pojam sporta danas

Razvoj sporta Read More »

Turizam

Razvoj turizma

Turizam predstavlja jednu od najvažnijih gospodarskih djelatnosti u Hrvatskoj. Direktni udio turizma u nacionalnom BDP-u iznosi oko 11,4%, dok se njegov ukupni (direktni i indirektni) udio kreće na razini od

Razvoj turizma Read More »

Scroll to Top