Vrtic

Moderni i europski rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Cilj ove mjere je standardizacija uvjeta ustanova za rani i predškolski odgoj, a pogotovo standard plaća odgojitelja u cijeloj RH. Uz trenutni rast inflacije i cijena, u skoroj budućnosti neminovno je povećanje ekonomske cijene predškolskog odgoja, a sukladno tome potrebno je osmisliti trajni način financijske participacije države u predškolskom odgoju kao i osigurati sredstva za standardizaciju uvjeta ustanova za rani i predškolski odgoj.

Program za predškolsko obrazovanje treba biti usmjeren na stvaranje novog, modernog i europskog okvira za razvoj djece. Kroz temeljne izmjene Državnog pedagoškog standarda i osmišljene pristupe, potrebno je osigurati kvalitetno predškolsko obrazovanje koje će poticati cjeloviti razvoj djece i pripremiti ih za uspješan ulazak u osnovno obrazovanje.

Mjere:

– trajno sufinanciranje rada dječjih vrtića iz Državnog proračuna, bez obzira na osnivača ustanove, transferima Ministarstva znanosti i obrazovanja jedinicama lokalne samouprave sukladno indeksu razvijenosti i broju djece

– standardiziranje minimalne plaće odgojitelja i zaposlenih u ustanovama

– izmjena Državnog pedagoškog standarda:

  • definicija ciljeva i standarda kvalitete – unos preciznih definicija ciljeva ranog i predškolskog obrazovanja i standarda kvalitete koji se temelje na suvremenim europskim standardima i najboljim praksama;
  • veličina grupa i omjer odgojitelja i djece – uključivanje odredbi koje definiraju maksimalan broj djece po skupini i optimalan omjer odgojitelja i djece kako bi se osigurala bolja skrb i podrška svakom djetetu – smanjivanje veličina skupina i veći broj odgojitelja po istima
  • uvođenje obveznog programa predškole u trajanju od godinu dana – trenutno trajanje programa predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića sukladno Pravilniku i DPS-u iznosi 250 sati; navedenom promjenom uvelo bi se obavezno pohađanje pripreme za školu od godine dana kako bi sva djeca imala istu polaznu osnovu za osnovnoškolsko obrazovanje; prvi korak ka uvođenju 9 razreda obveznog osnovnoškolskog obrazovanja

 

Scroll to Top