Obrazovanje

Obrazovanje koje mijenja živote

Obrazovanje je ključni faktor za razvoj svake zemlje, a posebno za Hrvatsku koja se suočava s brojnim izazovima u 21. stoljeću. Hrvatska narodna stranka je stranka koja je prepoznala važnost obrazovanja i koja je u proteklom mandatu pokazala da može donositi hrabre i mudre odluke za njegovo unapređenje. Mi smo stranka koja se zalaže za modernizaciju i kvalitetu obrazovanja u Hrvatskoj, koja poštuje različitosti i potencijale svakog pojedinca, koja podržava demokratske vrijednosti i europske standarde, koja ulaže u budućnost naše djece i mladih. Naša vizija je obrazovanje koje mijenja živote, koje omogućava osobni i profesionalni razvoj, koje potiče kreativnost i inovativnost, koje pridonosi društvenoj koheziji i održivom rastu.

Pokrenuli smo i proveli kurikularnu reformu, koja je unaprijedila obrazovni sustav i prilagodila ga potrebama 21. stoljeća. Hrvatska je ostvarila napredak na međunarodnim testovima znanja i vještina, poput PISA i TIMSS.

 

Prioriteti:

– povećati pristup i kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sve djece, posebno one iz ranjivih skupina

– unaprijediti strukovno obrazovanje i osposobljavanje, kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada

– poboljšati sustav visokog obrazovanja, kako bi se osigurala pristupačnost, kvaliteta, transparentnost i međunarodna usporedivost visokih kvalifikacija.

– promicati obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, kako bi se omogućila prilagodba promjenama na tržištu rada i društvu

 

Mjere:

– osigurati adekvatno financiranje obrazovanja iz nacionalnih i europskih izvora, posebno iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, koji nam je dodijelio 1,4 milijarde eura za obrazovanje i digitalizaciju

– ojačati suradnju i dijalog između svih dionika u obrazovanju, uključujući ministarstva, agencije, škole, visoka učilišta, poslodavce, sindikate, udruge, roditelje i učenike

– podržati profesionalni razvoj i motivaciju nastavnika i drugog osoblja u obrazovanju, pružajući im sustavno i kontinuirano stručno usavršavanje, poboljšane uvjete rada i plaće

– poticati inovacije i digitalizaciju u obrazovanju, opremanjem škola i visokih učilišta suvremenom tehnologijom, razvijanjem digitalnih vještina i kompetencija kod učenika, studenata i nastavnika te podržavanjem razvoja novih metoda i alata za učenje i poučavanje

– povećati broj nastavnika u deficitarnim područjima, posebno u STEM predmetima, jezicima, glazbi i sportu, te osigurati njihovu ravnomjernu raspodjelu po regijama i tipovima škola

– smanjiti nejednakost u pristupu i kvaliteti obrazovanja između urbanih i ruralnih područja, između bogatih i siromašnih, između muškaraca i žena, te između većinske i manjinskih skupina, posebno Roma i nacionalnih manjina.

– smanjiti troškove studiranja za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa, povećati broj stipendija i studentskih smještaja, uspostaviti sustav socijalnih kredita za studiranje

– poboljšati akademske standarde i kvalitetu nastave na visokim učilištima, provoditi redovite evaluacije kvalitete studijskih programa i nastavnog osoblja, poticati međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika, jačati suradnju s gospodarstvom i civilnim sektorom

Scroll to Top