Okolis

Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Cilj je povećati energetsku neovisnost u vremenima vrlo velike volatilnosti cijena energenata i nesigurnosti u osiguranju dovoljnih količina po prihvatljivim cijenama, ali i potaknuti domaću proizvodnju solarnih panela. Strateški ciljevi EU do 2030. godine su: najmanje 27 % udjela energije u EU-u iz obnovljivih izvora, povećanje energetske učinkovitosti za 27 – 30%, cilj od 15 % elektroenergetske interkonekcije (tj. prijenos 15 % električne energije, proizvedene u EU-u, u druge zemlje EU-a), a upravo sufinanciranjem mjera energetske učinkovitosti i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, oni su nam lako dostizljivi. Konačni cilj je poticati čim veći broj građana i poduzetnika na povećanje energetske učinkovitosti i iskorištavanje obnovljivih izvora energije, državnim subvencijama i pojednostavnjenjem procedura.

Mjere:

– nastaviti poticati obnovu ovojnica zgrada (fasada) i stolarije na privatnim objektima, te maksimalno ubrzati i pojednostaviti proces prijave i dodjele subvencija, sa transparentnom bazom podataka o prijavljenim i odobrenim subvencijama

– pokrenuti projekt kućnih solarnih elektrana na krovovima kuća, gospodarskih objekata i zgrada uz program državnih subvencija

– u pripremu ovog velikog i značajnog projekta uključiti konzorcij domaćih proizvođača i potencijalnih proizvođača panela, HEP, projektante, izvođače

– utvrditi postojeće proizvodne kapacitete i potrebne resurse i investicije (pa i uz poticanje proizvodnje iz EU sredstava za ovu namjenu) za proširenje domaće proizvodnje solarnih panela (solarna elektrana proizvedena u Hrvatskoj samo je 50-60% Hrvatski proizvod)

– HEP pripremiti za maksimalno pojednostavljenje procedura prijave projekata mini elektrana, te ishođenja svih dozvola uključujući i brzo puštanje u rad

– financirati projekte obrazovanja instalatera solarnih sustava uz velike poticaje i poduzetnicima/obrtnicima kako bi se na vrijeme osiguralo kadrovsku infrastrukturu za ovakav veliki zahvat

– smanjiti PDV na nabavu dizalica topline na 0% za sve kategorije korisnika

Scroll to Top