Stanovanje

Priuštivo stanovanje za mlade

Stanovanje je uz rad temeljna ljudska potreba i ključni element svakog gospodarstva. Priuštivo stanovanje ne samo da može pomoći u osiguravanju kvalitete života za pojedinca, već može poticati održivo gospodarstvo države. Graditeljstvo značajno sudjeluje u BDP-u države, a u gradnji jedne zgrade ugrađuju se brojni proizvodi i zaposlene su brojne tvrtke. Iz navedenih razloga ključno je osigurati kontinuitet gradnje priuštivih stanova.

Priuštivo stanovanje se zasniva na tri elementa: uključivost, učinkovitost i održivost. Uključivost se odnosi na mogućnost da kućanstva s niskim primanjima i druge ranjive skupine, poput ljudi s privremenim poslovima, žive u kvalitetnim stanovima koji zadovoljavaju njihove potrebe, uključujući pristup tržištu rada i obrazovnim ustanovama. Učinkovitost opisuje sposobnost sektora za opskrbu stambenim objektima koji odgovaraju potražnji kvantitativno i kvalitativno bez nepotrebnih troškova i bez poremećaja tržišta. Održivost se odnosi na kompatibilnost stambene izgradnje i stanovanja s očuvanjem okoliša i energetskom učinkovitosti.

Hrvatska se nalazi u samom vrhu Europe prema postotku mladih koji još uvijek žive sa svojim roditeljima, uz prosječnu dob od 31,5 godina. Osim toga, Hrvatska se nalazi u skupini država Europe s najvećom stopom prenapučenog kućanstva (34,4 %). Zbog znatno većeg rasta cijena nekretnina prema sporom rastu plaća, sve manje građana može kupiti ili unajmiti stan na tržištu. U gradovima s najmanje priuštivim stanovanjem, za prosječni godišnji neto dohodak može se kupiti između 2,4 i 3,9 m2 stana. Mladi nam odlaze jer između ostalog dugoročno ne mogu riješiti stambeno pitanje. S druge strane postojeći stambeni fond je sve stariji i sa znatnom količinom praznih stanova (cca. 10 do 15% ukupnog broja stanova u RH je prazno). Također, pritisak turizma na kratkoročni najam stanova smanjuje broj stanova za stanovanje, posebno u turistički atraktivnim mjestima. U sveučilišnim gradovima veliki broj studenata ne može pronaći prihvatljivi smještaj. Uz brojne izdane radne dozvole za strane radnike, potreban je za iste i smještaj. Sve navedeno upućuje da je nužno donijeti Stambenu politiku RH, koja će definirati strateški pristup stanovanju u Hrvatskoj.

Mjere:

– poticana stanogradnja za prodaju i najam s mogućnošću otkupa (POS): Intenzivna gradnja stanova za prodaju i najam po priuštivim cijenama u suradnji s jedinicama lokalne samouprave; maksimalna cijena stana u POS-u iznosi 1.489,5 eur/m2; mjesečna najamnina 3 – 4 €/m2; na kraju 3-godišnjeg razdoblja moguć je otkup stana uz 100% priznavanja uplaćenih najamnina, a nakon 5-godišnjeg uz priznavanje 80% uplaćenih najamnina u otplatu stana

– smanjenje PDV-a za gradnju i renoviranje priuštivih stanova te kupnju prve nekretnine, na 10%

– osnivanje stambenog revolving fonda uz pomoć kojega bi se uz primarno uložena državna sredstva omogućilo privlačenje kapitala uz osiguranje sigurnog prinosa i redovito financiranje kroz prodaju i najam stanova; na taj način multiplicirala bi se državna sredstva za gradnju i omogućilo ulaganje u nekretnine od mirovinskih fondova do građana

– omogućiti za jedinice lokalne samouprave nove građevinske zone u prostornim planovima – namjena priuštivo stanovanje; nove zone omogućiti prema kvotama potreba; kroz ovu mjeru omogućilo bi se povećanje ponude priuštivih stanova na tržištu i ublažio pritisak povećanja cijena stanova i najamnina

– aktiviranje velikog broja stanova koji se ne koriste uz pomoć ograničenih posebnih kreditnih linija s nižim kamatnim stopama od tržišnih za obnovu stanova i niži PDV za te radove, uz obvezu upotrebe stanova kroz otplatni period kredita za priuštivi dugoročni najam

– povećanje kapaciteta studentskih domova

– donošenje Stambene politike RH i redovito praćenje provedbe mjera

 

 

Scroll to Top